За това, че Бог не е виновник за злото

В беседата си “За това, че Бог не е виновник за злото”

свети Василий Велики казва:

“Бог според особеното Си домостроителство ни предава на скърбите, като според мярата на вярата на всекиго изпраща и съответната мяра изпитания, т.е. телесна болест, телесни рани, недостиг в необходимото (за живеене), безчестене, загуба на имущество, загуба на близки.

А всяко от тези бедствия Мъдрият и Благ Владика ни изпраща пак за наша полза.

Богатството отнема от ония, които го използват по недобър начин, и с това унищожава оръдието на тяхната неправда.

Болест изпраща на ония, за които е по-полезно да са със свързани членове, отколкото безпрепятствено да се втурват към греха.

Смърт изпраща на ония, които са достигнали предела на живота, отначало положен в праведния съд на Бога, 

Който отдалече предвижда кое е полезното за всекиго от нас.”