На всеки 11 години Слънцето сякаш полудява, твърди руският учен Чижевски

16.09.2021 Борис Цветанов
Сн. Pixabay
Сн. Pixabay

Главното, което внушава преди 100 години руският учен Чижевски, е, че на всеки 11-11,5 години нашето светило като че ли полудява. Започват много повече, отколкото в други години изригвания както на брой, така и по интензивност. Ако в спокойни години слънчевите изригвания приемем за база 100 единици, то в години на активно слънце те достигат до 1000. 

Преди 100 години руският учен професор Александър Чижевски разработва своята теория за историометричния цикъл, която и до днес не е получила заслужена оценка. Годините на активно Слънце, редуващи се в период от 11-12 години, са известни и преди учения, но едва, и засега - единствен той свързва тази цикличност с активизиране на политическия живот на планетата.

Всички основни процеси, движили цивилизацията, казва Чижевски, удивително съвпадат с повишаване на активността на Слънцето. Удивителен синхрон има в годините на активизиране на Слънцето и годините на активизиране на човешката психика. Всички кръстоносни походи, открива Чижевски, са започвали в години на активното Слънце, това са и годините, в които са достигали връх в държавническата си, военна или политическа дейност хора като Марий и Сула, Цезар и Спартак, Гарибалди и Ленин. Това са години на най-силните масови движения - религиозни и революционни (Великата френска революция, Парижката комуна, Октомврийската революция), години на заговори.

Чижевски вижда теорията си като нова, точна наука -

историометрия.

Смята, че чрез нея, като по законите на всяка точна наука (физика и математика) могат да се предричат политически и военни процеси. През 1922 г. той предрича

световната икономическа криза

и идването на власт на ултранационализма в Германия.

По разбираеми причини теорията на Чижевски не може да намери развитие в Съветския съюз. Една малка книжка, в която той списва разработките си, е издадена в периферно издателство в град Калуга, за което и авторът, и издателите са наказани, а тиражът - унищожен.

Едва половин век по-късно след работа в тая насока на английски учени, теорията на Чижевски отново добива известност, но ограничена единствено на слънчевата активност върху природните феномени - земетресения, вулкани, цунами, влияние върху енергийните източници - електроцентрали и други, както и върху човешкия организъм - зачестяване на инфаркти, инсулти, главоболия и неразположения.

Оформя се науката хелиобиология и макар в нея да се отдава дължимото на Чижевски, главното, над което той работи - историческите цикли в живота на планетата, никога след него не получават развитие. Като ехо от новата наука се появява масовата психоза по предсказани дни на слънчеви изригвания и магнитни бури, а в областта на технологиите се стига до апокалиптични картини.

Главното, което иска да внуши още преди 100 години руският учен, е, че на всеки 11-11,5 години нашето светило като че ли полудява. Започват много повече, отколкото в други години изригвания както на брой, така и по интензивност. Ако в спокойни години слънчевите изригвания приемем за база 100 единици, то в години на активно слънце те достигат до 1000. 

Чижевски още през 1924 година бие тревога:

НИЕ ВСИЧКИ СМЕ ЕДИН ВИД СЛЪНЦЕ - 

плод на Слънцето, храним се с видоизменена слънчева енергия.

В пряка зависимост сме

с всяка слънчева въздишка.

Максимумът на образуване на слънчеви петна - пише Чижевски - е в пълен синхрон с максимума възбудимост на колективната човешка психика, духовен живот, онова колективно, несъзнателното, за което учи психологията.

В години на активно Слънце хората са най-податливи на внушения на идеологии, политически и религиозни движения, на влияния на политици, военни и държавници. Изследвайки най-важните години в човешката история, професорът открива удивителни съвпадения - всички повратни моменти в историята - години на ужасни войни, на революции, заговори и атентати съвпадат с годините на активизиране на слънчевите изригвания.

СЛЪНЦЕТО ПИШЕ ЧОВЕШКАТА ИСТОРИЯ

- твърди Чижевски и със своя историометричен цикъл се опитва да докаже, че историческите процеси могат да бъдат предвиждани и съответно контролирани. Той разделя историометричните цикли на четири периода.

• П ъ р в и я т  - той е от четири спокойни години и това е време на минимална възбудимост на Слънцето, с най-малко изригвания. Като ехо в живота на цивилизацията това са години на минимален интерес на хората към политиката.

• В т о р и я т  период е 2 - 2,5 години и това е време на нарастване броя на слънчевите изригвания. Сред човечеството се забелязва

нарастващ интерес към политическите процеси, към нови идеи, поставяне пред обществото на наболели проблеми. 

• Т р е т и я т  п е р и о д  е вече време на активното Слънце. Това са три години на максимални по брой изригвания, като върхът е в средната година на периода. Това е време на велики безумия - пише Чижевски, но и на велики благодеяния. Това са години, в които политическите водачи имат максимално влияние върху населението.Това е време на въплътяване на идеите на дело, много често с кръв и огън.

• Ч е т в ъ р т и я т   период от две години е време на спадане интензивността на Слънцето. Време за довършване на започнатото в обществения живот.

Научните прозрения на един български дисидент

Георги Марков не е имал никакви понятия за трудовете на Александър Чижевски, но в свои записки от есента на 1956 г., а по-сетне в един от култовите си "Задочни репортажи" е дал най-точно отражение на онова, което ученият е разработил:

"Това беше сбъркана година - пише главният дисидент на България. - Не знам дали на Слънцето нещо му беше станало, или пък някаква звездна експлозия беше повлияла на нашата галактика, но като че ли атмосферата на 1956 г. бе изпълнена с напрежение и всеобщо очакване и действие нещо да се случи, да настъпи промяна."

Животът на цивилизацията е космическа симфония

Бойко Златев (р.1975) е един от малцината изследователи в света, който се е занимавал с трудовете на Чижевски за цикличността на историческия процес. В рамките на лектория Unilas Temparum през 2006 г. той изнася лекция за физическите фактори на историческия процес, посрещната с голям интерес от чуждестранни учени.

Подобно на Чижевски Бойко Златев е и поет и може би затова единствен от всички изследователи на създателя на хелиобиологията е видял във влиянието на Слънцето и нещо, което допълва откритията на руския учен:

"Световната история - твърди Златев, - е ритмика от събития, които се подреждат подобно нотите в едно класическо музикално произведение. Всички значими исторически събития, включително и тия, които носят големи страдания, изграждат една единна и величествена хармонична симфония."

Чижевски - несъстоялият се съветски нобелист

През 1924 г., макар и в периферно издателство в Калуга, се появява в книга теорията на Александър Чижевски за историческия цикъл, зависещ от гнева или спокойствието на Слънцето, която адептите на марксизма веднага го анатемосват. Несъобразена с марксизма, теорията на младия физик е тотално отречена. Един от неколцината негови защитници е Циолковски. Само това го спасява временно. Продължава да се занимава с влиянието на слънчевата активност, но главно върху физическото здраве на хората. Пръв в науката алармира за опасностите, които крият мощните изригвания за хората с артериална хипертония и сърдечни заболявания, увеличаването на инфарктите и инсултите в дни на магнитни бури, предизвикани от повишена слънчева активност.

В чужбина всяка негова статия е събитие.

На Първия световен конгрес по биофизика през 1939 г. в Ню Йорк съветският учен е номиниран за Нобелова награда за физика.

Нападките, научните отричания и особено доносите срещу Чижевски  нарастват лавинообразно. Арестуван е на 21 януари 1942 г. и прекарва 16 години в лагери край Свердловск и в Казахстан. Завръща се в Москва през 1958 г. Здравето му е сериозно разклатено.