Обичайте враговете си

"Но аз ви казвам:

Обичайте враговете си,

благословяйте онези, които ви кълнат,

правете добро на тия, които ви мразят, и

молете се за тия, които ви гонят."

(Матей 05:44)