За радостта от живота

Когато се роди човек, целият свят се радва, а

само той плаче.

Но той трябва да живее така, че

когато умре, целият свят да плаче, а само

той да се радва.

Патриарх Павле