Всеки има своя път

“Ти имаш своя път. Аз имам моя.

Колкото до правилния път, той не съществува.”

Фридрих Ницше