Този временен живот ...

Търпи мъжествено всички изпращани ти от Бога скърби в този временен живот, за да се радваш вечно в бъдещия век; защото който не търпи тук скръбното, той не ще получи там радостното.

Да благодариш сред бедите е по-голяма заслуга, отколкото да даваш милостиня.

Желаещият да угоди на Бога не трябва да води спокоен и приятен живот.

Господ не оставя нашата душа нито в постоянен покой, нито в продължителна скръб.

(Св. Димитрий Ростовски)