Защо за немощните се допуска леко, а за силните - по-тежко изкушение

Бог не допуска да ни сполети изкушение,

превишаващо силите ни.

Майсторът почуква кристалния и стъклен съд леко, за да не го разбие,

а на сребърния и меден съд нанася силни удари;

така за немощните се допуска леко, а

за силните - по-тежко изкушение.

(Св. Тихон Задонски)