За изпитанията в сегашния ни живот

Сегашният ни живот не се състои в това да си изкарваме добре.

Напротив, предназначението му е

да ни изпита,

преди да преминем в бъдещия, вечен живот.

Целта ни тук трябва да бъде да се подготвим, така че

да си тръгнем със спокойна съвест,

когато Бог ни повика по-близо до себе си.

Св. Паисий Светогорец