Хубаво е всичко да свършва навреме

Хубаво е всичко да свършва 

навреме -

да напуснеш рано огнището,

преди огънят да е станал пепел,

от трапезата да станеш рано -

да не сбираш после трохите,

и да отвърнеш очи,

преди другите да изстинат.

Не обичам да гледам

сухи цветя

и празни чаши ...

Станка Пенчева